Miễn phí Mở thẻ Citi và Nhận voucher trị giá đến 2 triệu khi mua sắm tại Di Động Việt

Điều khoản và điều kiện tham gia chương trình miễn phí Mở Thẻ Citi và nhận Voucher mua sắm tại Di Động Việt.

Phạm vi Khuyến mại: 

Chương trình khuyến mại “Khách hàng mở thẻ tín dụng mới Citi PremierMiles, Citi Cash Back, Citi Rewards, Citi Simplicity + – Miễn Phí Tham Gia và nhận voucher mua sắm tại Di Động Việt” áp dụng tại Ngân hàng Citibank, N.A. – Chi nhánh Hà Nội và Ngân hàng Citibank, N.A., – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (gọi chung là “Citibank”) dành cho chủ thẻ tín dụng chính Citi PremierMiles, Citi Cash Back, Citi Rewards và Citi Simplicity+ được phát hành bởi Citibank tại Việt Nam.

citibank 1

Thời gian Khuyến mại:         

Hồ sơ đầy đủ nộp trong khoảng thời gian từ ngày 26/10/2022 đến 31/01/2023 (bao gồm cả 2 ngày) tại Hà Nội và

Hồ Chí Minh và được Citibank chấp thuận cấp thẻ trước ngày 28/02/2023

Sản phẩm Khuyến mại: 

Thẻ tín dụng Citi PremierMiles, Citi Cash Back, Citi Rewards và Citi Simplicity+ phát hành bởi Citibank tại Việt Nam. 

Di Động Việt Citibank
 1. Nội dung Chương trình Khuyến mại: 

Khách hàng thông qua các kênh trực tuyến của Di Động Việt hoặc quét mã QR tại các cửa hàng Di Động Việt và để lại thông tin liên lạc tại trang thông tin điện tử www.citibank.com.vn, đăng ký mở thẻ tín dụng chính thành công và đáp ứng được tất cả các điều kiện khác của khách hàng hợp lệ như quy định tại Điều 5 dưới đây sẽ nhận được quà tặng chi tiết như sau:  

 • Miễn phí Phí Tham Gia cho chủ thẻ tín dụng mới Citi PremierMiles, Citi Cash Back, Citi Rewards và Citi Simplicity+ trong Thời gian Khuyến mại.
  • Khách hàng thỏa mãn tất cả các điều kiện của Khách hàng Hợp lệ được nêu tại Điều 5 dưới đây sẽ được nhận quà tặng theo từng sản phẩm như sau:
cibibank 1
citibank 3
 • Mỗi Khách hàng chỉ được miễn phí Phí Tham Gia tối đa một (01) loại thẻ tín dụng trong suốt thời gian diễn ra Chương trình. Đối với Khách hàng mở hai (02) loại thẻ trở lên, thẻ có Phí tham gia cao nhất sẽ được miễn phí, điều kiện chi tiêu tối thiểu để nhận được Quà Tặng vẫn được áp dụng cho cả hai loại thẻ.

>>> ĐĂNG KÝ MỞ THẺ CITI BANK <<<

 • Khách hàng Hợp lệ: 

Khách hàng cá nhân phải đáp ứng tất cả các điều kiện sau: 

 • Khách hàng đăng ký làm Chủ thẻ tín dụng chính Citi PremierMiles, Citi Cash Back, Citi Rewards hoặc Citi Simplicity+ bằng cách điền đầy đủ thông tin, hoàn tất Mẫu Đơn Mở Tài Khoản và Đăng Ký Sản Phẩm Citibank, cung cấp đầy đủ hồ sơ cần thiết trong Thời gian Khuyến mại và được Citibank chấp thuận cấp thẻ;
  • Khách hàng không phải là chủ thẻ chính của bất kỳ thẻ Citibank nào sau đây: Citi PremierMiles, Citi Cash Back, Citi Rewards, Citi Simplicity+, Citi Ready Credit, Lazada Citi trong suốt 12 tháng (365 ngày) trước ngày nộp hồ sơ mở thẻ tín dụng mới để tham gia Chương trình này;
  • Khách hàng không đóng thẻ tín dụng tham gia nhận quà tặng tương ứng trong thời gian 365 ngày kể từ ngày thẻ tín dụng được duyệt trên hệ thống của Citibank.
  • Khách hàng phải có giao dịch mua lẻ hoặc rút tiền mặt trên thẻ tín dụng tương ứng trong vòng 60 ngày kể từ ngày thẻ tín dụng được duyệt trên hệ thống của Citibank. Giao dịch được tính hợp lệ là giao dịch kết chuyển về cho Citibank không được quá 15 ngày kể từ ngày giao dịch được thực hiện. Citibank không chịu trách nhiệm trong trường hợp giao dịch không được kết chuyển vào hệ thống.
  • Khách hàng phải có xếp hạng tín dụng tốt và thẻ tín dụng phải trong tình trạng hoạt động (không bị khóa), dựa theo quyết định của Citibank và tại thời điểm tổng kết Chương trình;
  • Không áp dụng cho khách hàng Citigold. Trong trường hợp khách hàng Citigold muốn tham gia Chương trình thì phải trả đầy đủ phí tham gia cho thẻ tín dụng Citibank.
  • Khách hàng không phải là nhân viên chính thức của ngân hàng Citibank; 
  • Khách hàng không phải là cá nhân cư trú thuộc Liên Minh Châu Âu (EU) hoặc trong Khu Vực Kinh Tế Châu Âu (EEA), Thụy Sĩ, Guernsey, Jersey; Monaco, San Marino, Vatican, Đảo Man, nước Anh, Brazil và New Zealand; 
  • Khách hàng không phải là người mang quốc tịch Mỹ hoặc thường trú nhân Mỹ. Sau đây gọi là “Khách hàng Hợp lệ”.

CHÚ Ý: Khách hàng chỉ được tính là Khách hàng Hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện, điều khoản của Chương trình. 

citibank 4
 • Quà tặng: 
  • Mỗi Khách hàng Hợp lệ chỉ được nhận tối đa một (01) quà tặng tương ứng cho từng sản phẩm từ Chương trình 
 • Cách thức nhận quà: 
  • Khách hàng Hợp lệ sẽ nhận tin nhắn thông báo từ Citi Bank về mã voucher điện tử trong vòng 120 ngày kể từ ngày Khách hàng đăng ký thẻ thành công. 
  • Citibank sẽ không giải quyết mọi khiếu nại liên quan đến việc nhận Quà tặng sau khi hết Thời hạn quy đổi nêu trên và/hoặc sau khi khách hàng đã nhận quà tặng.
  • Thời gian giải quyết bất kỳ khiếu nại liên quan đến Chương trình khuyến mãi là 180 ngày kể từ ngày Khách hàng đăng ký thẻ thành công. 
 • Theo toàn quyền thẩm tra của Citibank, nếu Khách hàng không có điểm xếp hạng tín dụng tốt thì ngân hàng bảo lưu quyền thu hồi lại giá trị quà tặng mà khách hàng đã nhận hoặc quy đổi khi tham gia Chương trình và khấu trừ giá trị quà tặng từ bất kỳ tài khoản nào mà Khách hàng Hợp lệ đó mở tại Citibank. 
 • Citibank không phải nhà cung cấp quà tặng hoặc đơn vị vận chuyển. Các sản phẩm và dịch vụ này được cung cấp bởi các nhà cung cấp tương ứng theo điều kiện và điều khoản do nhà cung cấp đó quy định, và Citibank không chịu trách nhiệm dưới hình thức nào liên quan tới các sản phẩm và dịch vụ đó. Các sản phẩm và dịch vụ đó không được Citibank chứng nhận và dù trong bất cứ hoàn cảnh nào việc đưa bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào vào chương trình khuyến mãi này cũng sẽ không được hiểu là Citibank xác nhận hoặc giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ đó.  
Ngan hang Citibank

Khách hàng Hợp lệ sẽ bị ràng buộc bởi các Điều kiện và Điều khoản của nhà cung cấp quà tặng/hàng hóa/dịch vụ/vận chuyển có liên quan. Trong trường hợp có thắc mắc hay khiếu nại liên quan đến các hàng hóa và dịch vụ này, Khách hàng Hợp lệ vui lòng liên hệ trực tiếp nhà cung cấp. 

 • Citibank có toàn quyền từ chối trao quà tặng cho bất kỳ Khách hàng nào mà Citibank cho là cung cấp thông tin không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy đủ hoặc vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào của Chương trình.  
 • Citibank có thể liên lạc với Khách hàng qua số điện thoại/email đã đăng ký với Citibank để xác minh một số thông tin và yêu cầu bổ sung giấy tờ nếu cần thiết. 
 • Citibank không chịu trách nhiệm về việc thông báo qua số điện thoại hoặc địa chỉ email Khách hàng đăng ký với Citibank không được gửi thành công khi Khách hàng không cung cấp và không cập nhật thông tin chính xác; và khi nhà mạng Khách hàng sử dụng chặn thông báo từ Citibank.
 1. Khi Citibank cho là cần thiết, Citibank sẽ có toàn quyền thay đổi quà tặng tương ứng với từng sản phẩm bằng sản phẩm khuyến mại khác có giá trị tương đương, nhưng không vượt quá giá trị được đề cập trong Điều 4 của các Điều Khoản và Điều Kiện trong bất kỳ trường hợp nào. 
 1. Ngoài những điều khoản được quy định rõ ràng trong đây, Citibank không có thêm bất kỳ cam kết hay đảm bảo nào, dù là rõ ràng hay ngầm hiểu, về chất lượng và sự phù hợp của bất kỳ quà tặng hoặc bất kỳ quà tặng nào. Citibank không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong trường hợp quà tặng không được quy đổi thành công theo Chương trình.  
 1. Citibank, những công ty liên kết của Citibank, giám đốc, nhân viên và người đại diện tương ứng của Citibank và những công ty liên kết này sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, thiệt hại nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở những mất mát gián tiếp và phái sinh) hoặc bất kỳ tai nạn cá nhân nào xảy ra từ việc tham gia vào Chương trình hoặc do việc tiếp nhận hoặc sử dụng quà tặng, Quà tặng hoặc bất kỳ quà tặng hoặc dịch vụ nào, ngoại trừ những trách nhiệm được luật pháp quy định. 
 1. Với việc chấp nhận hay tiếp nhận quà tặng, Khách hàng hay người nhận quà đồng ý đảm bảo và sẽ giữ cho Citibank, những công ty liên kết của Citibank, giám đốc, nhân viên và người đại diện của Citibank và những công ty liên kết này không bị thiệt hại bởi những khiếu kiện, hành động, khởi kiện, xét xử, thiệt hại, tổn thất, chi phí phát sinh hay trách nhiệm nào dành cho Citibank, những công ty liên kết của Citibank, và giám đốc, nhân viên và người đại diện của Citibank và những công ty liên kết này do có liên quan đến việc tham gia vào Chương trình hoặc tiếp nhận hoặc sử dụng Quà tặng. 
 1. Citibank không có bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến các khoản thuế phát sinh từ quà tặng. Bất kỳ khoản thuế nào hoặc việc chi trả khoản thuế cho cơ quan thuế do việc tiếp nhận Quà tặng sẽ là trách nhiệm của Khách hàng. Khách hàng có trách nhiệm tự tìm hiểu về những khoản thuế phát sinh cho mình từ ý kiến của chuyên gia. 
 1. Các Điều khoản và Điều kiện này được lập thành 2 bản: tiếng Anh và tiếng Việt. Bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng nếu có sự khác biệt hoặc mâu thuẫn giữa 2 bản. Trong trường hợp có tranh chấp, quyết định của Citibank là quyết định cuối cùng. 

Bằng việc tham gia Chương trình Khuyến mại này, Khách Hàng mặc định chấp thuận tất cả các Điều khoản và Điều Kiện của Chương trình Khuyến mại được liệt kê trên.

Di Động Việt

4.1/5 - (7 bình chọn)

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.