Apple Store ở Anh đã dự đoán về sự ra mắt của iPhone 15

Ít nhất một Apple Store ở Anh đang dự đoán khối lượng khách đến cửa hàng cao bất thường vào mùa thu và kỳ nghỉ lễ năm sau, một khung thời gian dự kiến sẽ bao gồm sự ra mắt của dòng sản phẩm iPhone 15.

Nhân viên tại Apple Milton Keynes đã được thông báo rằng họ có thể không được nghỉ phép trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 9 năm 2023 đến ngày 7 tháng 10 năm 2023 và ngày 2 tháng 12 năm 2023 và đầu tháng 1 năm 2024 – Ngày iPhone 15 ra mắt

Yêu cầu thời gian nghỉ trong khoảng thời gian “cấm vận” này sẽ không được quản lý cửa hàng cho phép.

Apple Store ở Anh đã dự đoán về sự ra mắt của iPhone 15
Apple Store ở Anh đã dự đoán về sự ra mắt của iPhone 15

Mặc dù lượng khách hàng bán lẻ luôn tăng lên vào mùa thu xung quanh sự ra mắt của các thiết bị mới của Apple, đặc biệt là các mẫu iPhone mới và trong kỳ nghỉ lễ, hướng dẫn mới nhất dường như là một sự thay đổi giao thức rõ rệt trong khu vực.

Apple thường khá khắc khe đối với thời gian nghỉ ngay trước khi ra mắt thiết bị mới và kỳ nghỉ lễ, và điều này thường được thông báo trực tiếp cho nhân viên trong thời gian ngắn thông qua ứng dụng liên lạc nội bộ của Apple. Thay đổi mới nhất, cấm thời gian nghỉ trước khoảng một năm, đã được thông báo bí mật hơn thông qua một bản ghi nhớ được ban hành trên cơ sở địa phương.

Apple Store ở Anh đã dự đoán về sự ra mắt của iPhone 15
Apple Store ở Anh đã dự đoán về sự ra mắt của iPhone 15

Các quản lý cửa hàng tuyên bố rằng hướng dẫn đến từ cấp độ “phía trên cửa hàng”, nhưng nhân viên bán lẻ không chắc chắn chính xác đơn đặt hàng bắt nguồn từ đâu trong hệ thống phân cấp công ty của Apple. Sự thay đổi đã được trình bày cho nhân viên thực hiện “để đảm bảo rằng chúng tôi được trang bị tốt hơn cho năm tới” trong “những khoảnh khắc vận tốc cao”.

Không rõ hướng dẫn mới phổ biến như thế nào, nhưng ngày rõ ràng đã được lựa chọn một cách phân biệt đối xử, có thể là dự đoán các thiết bị mới của Apple sẽ ra mắt vào nửa cuối năm sau và có nhu cầu sẽ tăng trong kỳ nghỉ lễ.

Apple Store ở Anh đã dự đoán về sự ra mắt của iPhone 15
Apple Store ở Anh đã dự đoán về sự ra mắt của iPhone 15

Rất khó có thể có bất kỳ ngày chắc chắn nào cho sự ra mắt của dòng sản phẩm iPhone 15, với bản thân các thiết bị vẫn có thể cần phải trải qua các thử nghiệm xác nhận sản xuất trước khi thời gian biểu sản xuất hàng loạt có thể được xác nhận. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng cửa hàng bán lẻ của Apple đã chặn những ngày có thể liên quan đến việc ra mắt các thiết bị mới vào cuối năm tới trước thời hạn này.

Nguồn: Macrumors

Đánh giá bài viết

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.