07.07 Deal sốc nhất Samsung: Từ 08h – 11h: điện thoại / tablet giảm thêm đến 500 ngàn , từ 11h – 21h: điện thoại / tablet giảm thêm 200 ngàn. Trả góp 0% lãi suất.

07.07 Deal sốc nhất Samsung: Từ 08h – 11h: điện thoại / tablet giảm thêm đến 500 ngàn , từ 11h – 21h: điện thoại / tablet giảm thêm 200 ngàn. Trả góp 0% lãi suất.

Đánh giá bài viết

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.