DChannel Tags Webcam

Tag: Webcam

Windows 11 sắp ra mắt Bộ lọc AI biến người dùng...

0
Theo khám phá gần đây của XenoPanther thì có vẻ như Windows 11 đang chuẩn bị giới thiệu các tính năng hỗ trợ bởi...

Windows 11 Sao Chép Tính Năng “Biến iPhone Thành Webcam” Của...

0
Microsoft, gã khổng lồ phần mềm, tiếp tục "mượn ý tưởng" từ Apple. Sau khi áp dụng kiểu sắp xếp cửa sổ ở giữa...