Thiết bị y tế

 1. Giảm 34%
  Máy lọc không khí Winix TOWER QS Likenew

  Máy lọc không khí Winix TOWER QS Likenew

  Mua ngay 8.500.000 ₫Giảm 34%12.990.000 ₫
  Hoặc trả trước850.000 ₫
 2. Giảm 41%
  Máy lọc không khí Coway SWAN (AP-1008CH) Likenew

  Máy lọc không khí Coway SWAN (AP-1008CH) Likenew

  Mua ngay 6.500.000 ₫Giảm 41%11.110.000 ₫
  Hoặc trả trước650.000 ₫
 3. Giảm 12%
  Máy lọc không khí Winix ZERO S

  Máy lọc không khí Winix ZERO S

  Mua ngay 6.990.000 ₫Giảm 12%7.990.000 ₫
  Hoặc trả trước699.000 ₫
 4. Giảm 20%
  Máy lọc không khí Coway NAMSAN (AP-1009CH)

  Máy lọc không khí Coway NAMSAN (AP-1009CH)

  Mua ngay 6.800.000 ₫Giảm 20%8.500.000 ₫
  Hoặc trả trước680.000 ₫
 5. Máy tạo Oxy 10 lít Owgels OZ-5-01NW0 (OZ-5-01GWO)

  Mua ngay 18.500.000 ₫
  Hoặc trả trước1.850.000 ₫
 6. Máy tạo Oxy DEDAKJ DE-Y5AW 5L

  Mua ngay 13.900.000 ₫
  Hoặc trả trước1.390.000 ₫
 7. Máy Tạo Oxy 5 Lít iMediCare iOC-5LS

  Mua ngay 13.500.000 ₫
  Hoặc trả trước1.350.000 ₫
 8. Máy tạo oxy 5 lít Owgels OZ-5-01 PWO

  Mua ngay 8.900.000 ₫
  Hoặc trả trước890.000 ₫
 9. Máy tạo Oxy 5 lít iMediCare OC-5LH

  Mua ngay 12.500.000 ₫
  Hoặc trả trước1.250.000 ₫
 10. Máy tạo Oxy Konsung KSOC-5

  Mua ngay 9.800.000 ₫
  Hoặc trả trước980.000 ₫
 11. Máy Tạo Oxy LONGFIAN JAY-5BW

  Mua ngay 9.800.000 ₫
  Hoặc trả trước980.000 ₫
 12. Máy Tạo Oxy DEDAKJ DE-1A

  Mua ngay 5.800.000 ₫
  Hoặc trả trước580.000 ₫
 13. Máy tạo Oxy 7 lít SANTAFELL

  Mua ngay 4.900.000 ₫
  Hoặc trả trước490.000 ₫
 14. Máy đo nồng độ Oxy SPO2 AD901

  Mua ngay 290.000 ₫Giảm 40%490.000 ₫
 15. Giảm 15%
  Máy lọc không khí Winix TOWER QS

  Máy lọc không khí Winix TOWER QS

  Mua ngay 10.990.000 ₫Giảm 15%12.990.000 ₫
  Hoặc trả trước1.099.000 ₫
 16. Giảm 19%
  Máy lọc không khí Coway SWAN (AP-1008CH)

  Máy lọc không khí Coway SWAN (AP-1008CH)

  Mua ngay 8.900.000 ₫Giảm 19%11.000.000 ₫
  Hoặc trả trước890.000 ₫
 17. Giảm 18%
  Máy lọc không khí Coway JERU (AP-0509DH)

  Máy lọc không khí Coway JERU (AP-0509DH)

  Mua ngay 4.900.000 ₫Giảm 18%6.000.000 ₫
  Hoặc trả trước490.000 ₫