Sản phẩm mới

Khuyến mãi nổi bật

Tiện ích độc quyền

Điện thoại gập

Samsung Galaxy Z Fold4 5G 512GB Chính Hãng
Samsung Galaxy Z Fold4 5G 512GB Chính Hãng
Mua ngay 37.890.000 ₫44.990.000 ₫
Hoặc trả trước3.789.000 ₫
Từ 01 - 05.12: Giá chỉ còn 32.890.000đ khi thu cũ đổi mới
Samsung Galaxy Z Fold4 5G 256GB Chính Hãng
Samsung Galaxy Z Fold4 5G 256GB Chính Hãng
Mua ngay 34.590.000 ₫40.990.000 ₫
Hoặc trả trước3.459.000 ₫
Từ 01 - 05.12: Giá chỉ còn 29.590.000đ khi thu cũ đổi mới
Samsung Galaxy Z Flip4 5G 256GB Chính Hãng
Samsung Galaxy Z Flip4 5G 256GB Chính Hãng
Mua ngay 21.390.000 ₫25.990.000 ₫
Hoặc trả trước2.139.000 ₫
Từ 01 - 05.12: Giá chỉ còn 16.390.000đ khi thu cũ đổi mới
Samsung Galaxy Z Flip4 5G 128GB Chính Hãng
Samsung Galaxy Z Flip4 5G 128GB Chính Hãng
Mua ngay 19.490.000 ₫23.990.000 ₫
Hoặc trả trước1.949.000 ₫
Từ 01 - 05.12: Giá chỉ còn 14.490.000đ khi thu cũ đổi mới
Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128GB Chính Hãng
Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128GB Chính Hãng
Mua ngay 10.790.000 ₫24.990.000 ₫
Hoặc trả trước1.079.000 ₫
Từ 23 - 25.07: Giá cuối từ 15.690.000đ
Samsung Galaxy Z Flip3 5G 256GB Chính Hãng
Samsung Galaxy Z Flip3 5G 256GB Chính Hãng
Mua ngay 11.790.000 ₫25.990.000 ₫
Hoặc trả trước1.179.000 ₫
Tặng thêm 500.000đ khi Thu cũ đổi mới
Samsung Galaxy Z Fold3 5G 256GB Chính Hãng
Samsung Galaxy Z Fold3 5G 256GB Chính Hãng
Mua ngay 27.990.000 ₫41.990.000 ₫
Hoặc trả trước2.799.000 ₫
Tặng thêm 500.000đ khi Thu cũ đổi mới
Samsung Galaxy Z Fold3 5G 512GB Chính Hãng
Samsung Galaxy Z Fold3 5G 512GB Chính Hãng
Mua ngay 32.490.000 ₫44.990.000 ₫
Hoặc trả trước3.249.000 ₫
Tặng thêm 500.000đ khi Thu cũ đổi mới

Điện thoại thông minh

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 12GB/512GB Chính Hãng
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 12GB/512GB Chính Hãng
Mua ngay 27.990.000 ₫36.990.000 ₫
Hoặc trả trước2.799.000 ₫
Tặng thêm 500.000đ khi thu cũ đổi mới
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 12GB/256GB Chính Hãng
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 12GB/256GB Chính Hãng
Mua ngay 25.390.000 ₫33.990.000 ₫
Hoặc trả trước2.539.000 ₫
Tặng thêm 500.000đ khi thu cũ đổi mới
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 8GB/128GB Chính Hãng
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 8GB/128GB Chính Hãng
Mua ngay 22.990.000 ₫30.990.000 ₫
Hoặc trả trước2.299.000 ₫
Tặng thêm 500.000đ khi thu cũ đổi mới
Samsung Galaxy S22 Plus 5G 256GB Chính Hãng
Samsung Galaxy S22 Plus 5G 256GB Chính Hãng
Mua ngay 19.790.000 ₫27.490.000 ₫
Hoặc trả trước1.979.000 ₫
Tặng thêm 500.000đ khi thu cũ đổi mới
Samsung Galaxy S22 Plus 5G 128GB Chính Hãng
Samsung Galaxy S22 Plus 5G 128GB Chính Hãng
Mua ngay 18.390.000 ₫25.990.000 ₫
Hoặc trả trước1.839.000 ₫
Tặng thêm 500.000đ khi thu cũ đổi mới
Samsung Galaxy S22 5G 256GB Chính Hãng
Samsung Galaxy S22 5G 256GB Chính Hãng
Mua ngay 15.990.000 ₫23.490.000 ₫
Hoặc trả trước1.599.000 ₫
Tặng thêm 500.000đ khi thu cũ đổi mới
Samsung Galaxy S22 5G 128GB Chính Hãng
Samsung Galaxy S22 5G 128GB Chính Hãng
Mua ngay 14.590.000 ₫21.990.000 ₫
Hoặc trả trước1.459.000 ₫
Tặng thêm 500.000đ khi thu cũ đổi mới
Samsung Galaxy S21 FE 5G 8GB/256GB Chính Hãng
Samsung Galaxy S21 FE 5G 8GB/256GB Chính Hãng
Mua ngay 13.590.000 ₫18.990.000 ₫
Hoặc trả trước1.359.000 ₫
Tặng thêm 500.000đ khi Thu cũ đổi mới
Samsung Galaxy A73 128GB Chính Hãng
Samsung Galaxy A73 128GB Chính Hãng
Mua ngay 9.590.000 ₫11.990.000 ₫
Hoặc trả trước959.000 ₫
Tặng thêm 500.000đ khi thu cũ đổi mới
Samsung Galaxy A53 128GB Chính Hãng
Samsung Galaxy A53 128GB Chính Hãng
Mua ngay 7.590.000 ₫9.990.000 ₫
Hoặc trả trước759.000 ₫
Tặng thêm 500.000đ khi thu cũ đổi mới
Samsung Galaxy A33 128GB Chính Hãng
Samsung Galaxy A33 128GB Chính Hãng
Mua ngay 5.990.000 ₫8.490.000 ₫
Hoặc trả trước599.000 ₫
Tặng thêm 500.000đ khi thu cũ đổi mới
Samsung Galaxy A23 128GB Chính Hãng
Samsung Galaxy A23 128GB Chính Hãng
Mua ngay 5.190.000 ₫5.690.000 ₫
Hoặc trả trước519.000 ₫
Tặng thêm 500.000đ khi thu cũ đổi mới
Samsung Galaxy A13 128GB Chính Hãng
Samsung Galaxy A13 128GB Chính Hãng
Mua ngay 3.690.000 ₫4.690.000 ₫
Hoặc trả trước369.000 ₫
Tặng thêm 500.000đ khi thu cũ đổi mới
Samsung Galaxy A03 32GB Chính Hãng
Samsung Galaxy A03 32GB Chính Hãng
Mua ngay 2.390.000 ₫2.990.000 ₫
Tặng thêm 500.000đ khi thu cũ đổi mới
Samsung Galaxy A03s 64GB Chính Hãng
Samsung Galaxy A03s 64GB Chính Hãng
Mua ngay 3.690.000 ₫3.490.000 ₫
Hoặc trả trước369.000 ₫
Tặng thêm 500.000đ khi thu cũ đổi mới
Samsung Galaxy A04s 64GB Chính Hãng
Samsung Galaxy A04s 64GB Chính Hãng
Mua ngay 3.390.000 ₫3.990.000 ₫
Hoặc trả trước339.000 ₫
Tặng thêm 500.000đ khi thu cũ đổi mới
Samsung Galaxy A23 5G 128GB Chính Hãng
Samsung Galaxy A23 5G 128GB Chính Hãng
Mua ngay 6.090.000 ₫5.990.000 ₫
Hoặc trả trước609.000 ₫
Tặng thêm 500.000đ khi thu cũ đổi mới

Máy tính bảng

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra (8GB|128GB) Chính Hãng
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra (8GB|128GB) Chính Hãng
Mua ngay 27.390.000 ₫28.990.000 ₫
Hoặc trả trước8.217.000 ₫
Tặng thêm 500.000đ khi Thu cũ đổi mới
Samsung Galaxy Tab S8 Plus (8GB|128GB) Chính Hãng
Samsung Galaxy Tab S8 Plus (8GB|128GB) Chính Hãng
Mua ngay 22.990.000 ₫23.590.000 ₫
Hoặc trả trước6.897.000 ₫
Tặng thêm 500.000đ khi Thu cũ đổi mới
Samsung Galaxy Tab S8 (8GB|128GB) Chính Hãng
Samsung Galaxy Tab S8 (8GB|128GB) Chính Hãng
Mua ngay 18.990.000 ₫18.990.000 ₫
Hoặc trả trước5.697.000 ₫
Tặng thêm 500.000đ khi Thu cũ đổi mới. Giảm thêm 600.000đ khi mở thẻ TPBank
Samsung Galaxy Tab A8 (2022) Chính hãng
Samsung Galaxy Tab A8 (2022) Chính hãng
Mua ngay 7.790.000 ₫8.490.000 ₫
Hoặc trả trước2.337.000 ₫
Tặng thêm 500.000đ khi thu cũ đổi mới

Đồng hồ thông minh

Samsung Galaxy Watch5 Bluetooth (44mm) Chính Hãng
Samsung Galaxy Watch5 Bluetooth (44mm) Chính Hãng
Mua ngay 6.990.000 ₫7.990.000 ₫
Hoặc trả trước699.000 ₫
Từ 01.12 - 11.12 tặng voucher mua sắm Di Động Việt trị giá 800.000đ
Samsung Galaxy Watch5 Bluetooth (40mm) Chính Hãng
Samsung Galaxy Watch5 Bluetooth (40mm) Chính Hãng
Mua ngay 6.490.000 ₫
Hoặc trả trước649.000 ₫
Từ 01.12 - 11.12 tặng voucher mua sắm Di Động Việt trị giá 800.000đ
Samsung Galaxy Watch5 LTE (40mm) Chính Hãng
Samsung Galaxy Watch5 LTE (40mm) Chính Hãng
Mua ngay 7.490.000 ₫
Hoặc trả trước749.000 ₫
Từ 01.12 - 11.12 tặng voucher mua sắm Di Động Việt trị giá 800.000đ
Samsung Galaxy Watch5 LTE (44mm) Chính Hãng
Samsung Galaxy Watch5 LTE (44mm) Chính Hãng
Mua ngay 7.990.000 ₫
Hoặc trả trước799.000 ₫
Từ 01.12 - 11.12 tặng voucher mua sắm Di Động Việt trị giá 800.000đ
Samsung Galaxy Watch5 Pro Bluetooth (45mm) Chính Hãng
Samsung Galaxy Watch5 Pro Bluetooth (45mm) Chính Hãng
Mua ngay 11.990.000 ₫
Hoặc trả trước1.199.000 ₫
Từ 01.12 - 11.12 tặng voucher mua sắm Di Động Việt trị giá 1.200.000đ
Samsung Galaxy Watch5 Pro LTE (45mm) Chính Hãng
Samsung Galaxy Watch5 Pro LTE (45mm) Chính Hãng
Mua ngay 11.990.000 ₫
Hoặc trả trước1.199.000 ₫
Samsung Galaxy Watch4 40mm Chính Hãng
Samsung Galaxy Watch4 40mm Chính Hãng
Mua ngay 3.990.000 ₫6.490.000 ₫
Hoặc trả trước399.000 ₫
Samsung Galaxy Watch 4 Classic R890 46mm Chính Hãng
Samsung Galaxy Watch 4 Classic R890 46mm Chính Hãng
Mua ngay 4.990.000 ₫8.990.000 ₫
Hoặc trả trước499.000 ₫
Samsung Galaxy Watch 4 Classic R880 42mm Chính Hãng
Samsung Galaxy Watch 4 Classic R880 42mm Chính Hãng
Mua ngay 6.490.000 ₫9.900.000 ₫
Hoặc trả trước649.000 ₫

Thiết bị âm thanh

Tai nghe Samsung Galaxy Buds2 Pro Chính Hãng
Tai nghe Samsung Galaxy Buds2 Pro Chính Hãng
Mua ngay 3.990.000 ₫4.990.000 ₫
Hoặc trả trước399.000 ₫
Tai nghe không dây Samsung Galaxy Buds 2
Tai nghe không dây Samsung Galaxy Buds 2
Mua ngay 1.990.000 ₫2.990.000 ₫
Tai nghe Samsung AKG EO-IC100 Chính Hãng
Tai nghe Samsung AKG EO-IC100 Chính Hãng
Mua ngay 390.000 ₫550.000 ₫
Tai nghe Samsung TYPE-C EARPHONES EO-IC100
Tai nghe Samsung TYPE-C EARPHONES EO-IC100
Mua ngay 390.000 ₫590.000 ₫

Phụ kiện

Máy chiếu Samsung Smart TV 100 inch The Freestyle SP-LSP3
Máy chiếu Samsung Smart TV 100 inch The Freestyle SP-LSP3
Mua ngay 17.990.000 ₫24.990.000 ₫
Hoặc trả trước1.799.000 ₫
Củ sạc nhanh Samsung 25W
Củ sạc nhanh Samsung 25W
Mua ngay 390.000 ₫490.000 ₫
Ốp lưng Samsung Galaxy S22 Ultra UAG Lucent
Ốp lưng Samsung Galaxy S22 Ultra UAG Lucent
Mua ngay 720.000 ₫
Giảm 20% khi mua kèm máy
Ốp lưng Samsung Galaxy S22 Plus UAG Lucent
Ốp lưng Samsung Galaxy S22 Plus UAG Lucent
Mua ngay 720.000 ₫950.000 ₫
Giảm 20% khi mua kèm máy
Ốp lưng Samsung Galaxy Z Fold3 Cover with S Pen
Ốp lưng Samsung Galaxy Z Fold3 Cover with S Pen
Mua ngay 1.990.000 ₫1.990.000 ₫