Apple thêm hàng trăm mức giá trên App Store, thấp nhất từ $0.29

5 Lý do khách hàng lựa chọn Di Động Việt

Apple đã thông báo rằng vào mùa xuân, họ sẽ cung cấp cho các nhà phát triển 900 mức giá, cùng với các công cụ định giá App Store mới để đặt giá theo quốc gia và khu vực.

Theo hệ thống định giá mới, các nhà phát triển có thể chọn từ những gì Apple cho biết gấp gần mười lần so với những gì hiện có. Giá sẽ bắt đầu từ 0,29 đô la và lên tới 10,000 đô la. Các nhà phát triển sẽ cần sự chấp thuận cho các mức giá cao nhất.

App Store
Apple thêm hàng trăm mức giá trên App Store, thấp nhất từ $0.29

“Để cung cấp cho các nhà phát triển trên khắp thế giới sự linh hoạt hơn nữa, các mức giá – sẽ bắt đầu từ 0,29 đô la và, theo yêu cầu, lên đến 10.000 đô la – sẽ cung cấp nhiều lựa chọn nâng cao các mức giá, tăng dần trên các phạm vi giá (ví dụ: mỗi 0,10 đô la lên đến 10 đô la; mỗi 0,5

Hệ thống định giá mới trên App Store sẽ được phát hành vào mùa xuân năm 2023.

Ngoài ra, bắt đầu từ ngày 6 tháng 12, các nhà phát triển sẽ có thể quản lý tiền tệ và thuế trên các mặt tiền cửa hàng bằng cách chọn mặt tiền cửa hàng địa phương để tự động tạo giá trên tất cả các mặt tiền cửa hàng khác.

App Store
Apple thêm hàng trăm mức giá trên App Store, thấp nhất từ $0.29

Vào mùa xuân năm 2023, các nhà phát triển sẽ có thể xác định giá mỗi mặt tiền cửa hàng nếu họ chọn. Tổng cộng, họ sẽ có thể định giá ứng dụng của mình bằng 45 loại tiền tệ khác nhau, thông qua App Store ở 175 vùng lãnh thổ.

“Đối với các nhà phát triển phân phối ứng dụng của họ trên khắp thế giới, các công cụ cân bằng toàn cầu của App Store đã cung cấp cho họ một cách đơn giản và thuận tiện để quản lý giá cả trên các thị trường quốc tế. Những cải tiến ngày nay mở rộng dựa trên những khả năng này, cho phép các nhà phát triển giữ đồng nội tệ của họ không đổi ở bất kỳ mặt tiền cửa hàng nào họ chọn, ngay cả khi ngoại hối và thuế dao động”, Apple cho biết trong thông cáo báo chí.

App Store
Apple thêm hàng trăm mức giá trên App Store, thấp nhất từ $0.29

“Ví dụ, điều này có nghĩa là một nhà phát triển trò chơi Nhật Bản nhận được hầu hết hoạt động kinh doanh của họ từ khách hàng Nhật Bản có thể đặt giá của họ cho mặt tiền cửa hàng Nhật Bản và cập nhật giá của họ ở bên ngoài quốc gia khi ngoại hối và thuế suất thay đổi. Tất cả các nhà phát triển cũng sẽ có thể xác định tính khả dụng của các giao dịch mua trong ứng dụng theo mặt tiền cửa hàng.”

App Store
Apple thêm hàng trăm mức giá trên App Store, thấp nhất từ $0.29

Các nhà phát triển có thể chọn một loại tiền tệ và thuế của một quốc gia, sau đó tính giá tự động cho tất cả các loại tiền tệ và vùng lãnh thổ khác.

Họ cũng sẽ có thể chọn làm tròn giá, vì vậy thay vì có 0,99 đô la, họ có thể chọn 1,00 đô la. Apple cho biết điều này “đặc biệt hữu ích cho việc quản lý các gói và kế hoạch hàng năm.”

Nguồn: Appleinsider

Đánh giá bài viết
Avatar of Đạt Đạt

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *