Điện thoại Apple iPhone

 1. iPhone 5S 16GB Quốc Tế (Like New)

  iPhone 5S 16GB Quốc Tế (Like New)

  1.879.000 ₫
 2. iPhone 5S 32GB Quốc Tế (Like New) Giảm 100,000đ

  iPhone 5S 32GB Quốc Tế (Like New)

  2.279.000 ₫2.379.000 ₫
 3. iPhone 6 16GB Quốc Tế (Không vân tay)

  iPhone 6 16GB Quốc Tế (Không vân tay)

  2.479.000 ₫
  Trả góp 0% qua Palayter ( trả trước 30%, thủ tục chỉ cần CMND)
 4. iPhone 6 16GB Lock Nhật Like New 99% (A) Giảm 100,000đ

  iPhone 6 16GB Lock Nhật Like New 99% (A)

  1.979.000 ₫2.079.000 ₫
 5. iPhone SE 16GB Quốc tế (Like New) Giảm 100,000đ

  iPhone SE 16GB Quốc tế (Like New)

  2.579.000 ₫2.679.000 ₫
 6. iPhone 6 16GB Quốc Tế (Like New) Giảm 100,000đ

  iPhone 6 16GB Quốc Tế (Like New)

  2.679.000 ₫2.779.000 ₫
  Trả góp 0% qua Palayter ( trả trước 30%, thủ tục chỉ cần CMND).
 7. iPhone SE 32GB Quốc tế (Like New)

  iPhone SE 32GB Quốc tế (Like New)

  2.979.000 ₫
 8. iPhone 6 64GB Quốc Tế (Like New) Giảm 200,000đ

  iPhone 6 64GB Quốc Tế (Like New)

  3.179.000 ₫3.379.000 ₫
  Trả góp 0% qua Paylater ( trả trước 30%, thủ tục chỉ cần CMND).
 9. iPhone 6S 64GB Lock Nhật (Like New) Giảm 200,000đ

  iPhone 6S 64GB Lock Nhật (Like New)

  3.179.000 ₫3.379.000 ₫
  Trả góp 0% qua Paylater ( trả trước 30%, thủ tục chỉ cần CMND).
 10. iPhone 6S 16GB Quốc Tế (Like New) Giảm 200,000đ

  iPhone 6S 16GB Quốc Tế (Like New)

  3.379.000 ₫3.579.000 ₫
  Trả góp 0% qua Paylater ( trả trước 30%, thủ tục chỉ cần CMND).
 11. iPhone 6 32GB Quốc Tế (Like New) Giảm 200,000đ

  iPhone 6 32GB Quốc Tế (Like New)

  3.379.000 ₫3.579.000 ₫
  Trả góp 0% qua Palayter ( trả trước 30%, thủ tục chỉ cần CMND).
 12. iPhone 6S 32GB Quốc Tế (Like New) Giảm 200,000đ

  iPhone 6S 32GB Quốc Tế (Like New)

  3.679.000 ₫3.879.000 ₫
  Trả góp 0% qua Paylater ( trả trước 30%, thủ tục chỉ cần CMND).
 13. iPhone 6S 64GB Quốc Tế (Like New) Giảm 200,000đ

  iPhone 6S 64GB Quốc Tế (Like New)

  3.979.000 ₫4.179.000 ₫
  Trả góp 0% qua Paylater ( trả trước 30%, thủ tục chỉ cần CMND).
 14. iPhone 6 Plus 64GB Quốc tế (Không vân tay) Giảm 200,000đ

  iPhone 6 Plus 64GB Quốc tế (Không vân tay)

  4.479.000 ₫4.679.000 ₫
 15. iPhone 6 Plus 16GB Quốc Tế (Like New) Giảm 200,000đ

  iPhone 6 Plus 16GB Quốc Tế (Like New)

  4.379.000 ₫4.579.000 ₫
  Trả góp 0% qua Palayter ( trả trước 30%, thủ tục chỉ cần CMND).
 16. iPhone 6S 128GB Quốc Tế (Like New)

  iPhone 6S 128GB Quốc Tế (Like New)

  4.379.000 ₫
  Trả góp 0% qua Paylater ( trả trước 30%, thủ tục chỉ cần CMND).
 17. iPhone 6 Plus 64GB Quốc Tế (Like New) Giảm 200,000đ

  iPhone 6 Plus 64GB Quốc Tế (Like New)

  4.979.000 ₫5.179.000 ₫
  Trả góp 0% qua Palayter ( trả trước 30%, thủ tục chỉ cần CMND).
 18. iPhone 7 32GB LL/A Quốc Tế (Like New) Giảm 500,000đ

  iPhone 7 32GB LL/A Quốc Tế (Like New)

  4.879.000 ₫5.379.000 ₫
  Trả góp 0% qua Paylater (trả trước 30%, thủ tục chỉ cần CMND). Thu cũ lên đời không bù tiền.
 19. iPhone 6 Plus 128GB Quốc Tế (Like New) Giảm 300,000đ

  iPhone 6 Plus 128GB Quốc Tế (Like New)

  5.179.000 ₫5.479.000 ₫
  Trả góp 0% qua Palayter ( trả trước 30%, thủ tục chỉ cần CMND). Thu cũ lên đời không bù tiền.
 20. iPhone 6S Plus 16GB Quốc Tế (Like New) Giảm 300,000đ

  iPhone 6S Plus 16GB Quốc Tế (Like New)

  4.979.000 ₫5.279.000 ₫
  Trả góp 0% qua Paylater ( trả trước 30%, thủ tục chỉ cần CMND). Thu cũ lên đời không bù tiền
Danh mục
Hotline: 1800.6018 (miễn phí)| Hệ thống 12 cửa hàng | Tuyển dụng