Xả kho

Giá chỉ từ

7.000.000 ₫
Giảm 89,000đ
iPhone 5S 32GB Quốc Tế (Like New)
Mua ngay 2.190.000 ₫Giảm 3%2.279.000 ₫
iPhone 5S 16GB Quốc Tế (Like New)
Mua ngay 1.990.000 ₫Giảm 8%2.179.000 ₫
iPhone 6 Plus 16GB Lock Mỹ (Like New)-Trắng
3.879.000 ₫
Hoặc trả trước1.163.700 ₫
iPhone 6 Plus 16GB Lock Mỹ (Like New)-Xám
3.879.000 ₫
Hoặc trả trước1.163.700 ₫

Xả kho

Giá chỉ từ

5.300.000 ₫
Giảm 89,000đ
iPhone 5S 32GB Quốc Tế (Like New)
Mua ngay 2.190.000 ₫Giảm 3%2.279.000 ₫
iPhone 5S 16GB Quốc Tế (Like New)
Mua ngay 1.990.000 ₫Giảm 8%2.179.000 ₫
iPhone 6 Plus 16GB Lock Mỹ (Like New)-Trắng
3.879.000 ₫
Hoặc trả trước1.163.700 ₫
iPhone 6 Plus 16GB Lock Mỹ (Like New)-Xám
3.879.000 ₫
Hoặc trả trước1.163.700 ₫