3 BƯỚC ĐỂ TRADE-IN LÊN ĐỜI MÁY

Định giá
máy cũ online

Đến CH gần nhất
kiểm tra thực tế

Thực hiện đổi máy
hoặc bán lại máy cũ

Định giá máy cũ tham khảo

Định giá máy cũ giúp bạn dễ dàng tính toán xem máy của mình bán lại được bao nhiêu. Hãy chọn danh mục và sản phẩm bạn muốn định giá cùng tình trạng máy hiện tại của bạn. Hệ thống sẽ tự động gửi mức giá tương ứng, lưu ý mức giá này chỉ mang tính tham khảo. Nếu không tìm thấy máy của mình trong danh sách, vui lòng gửi yêu cầu định giá tại đây.

Yêu cầu định giá

Bảng giá thu máy cũ

Dưới đây là bảng giá thu cũ iPhone, Samsung, iPad, Macbook tham khảo dành cho sản phẩm có tình trạng mới thuộc nhóm thu loại 1 từ Di Động Việt.

Tình trạng máy bạn đang sử dụng

Chọn sản phẩm bạn muốn lên đời