Điện thoại Samsung

 1. Samsung Galaxy S20 (8GB|128GB) Giảm 8,500,000đ

  Samsung Galaxy S20 (8GB|128GB)

  12.990.000 ₫21.490.000 ₫
  Hotsale từ 07 - 10/08: Giảm sốc giá chỉ còn 12.990.000đ
 2. Samsung Galaxy S20 Plus (8GB|128GB) Giảm 9,000,000đ

  Samsung Galaxy S20 Plus (8GB|128GB)

  14.990.000 ₫23.990.000 ₫
  Hotsale từ 07 - 10/08: Giảm sốc giá chỉ còn 14.990.000đ
 3. Samsung Galaxy A51 (6GB|128GB) Mua nhiều Giảm 1,600,000đ

  Samsung Galaxy A51 (6GB|128GB)

  6.390.000 ₫7.990.000 ₫
  Hotsale từ 07 - 10/08: Giảm sốc giá chỉ còn 6.390.000đ
 4. Samsung Galaxy A71 (8GB|128GB) (CTY) Giảm 2,100,000đ

  Samsung Galaxy A71 (8GB|128GB) (CTY)

  8.390.000 ₫10.490.000 ₫
  Hotsale từ 07 - 10/08: Giảm sốc giá chỉ còn 8.390.000đ
 5. Samsung Galaxy A11 (3GB|32GB) (CTY) Giảm 300,000đ

  Samsung Galaxy A11 (3GB|32GB) (CTY)

  3.390.000 ₫3.690.000 ₫
  Hotsale từ 07 - 10/08: Giảm sốc giá chỉ còn 2.990.000đ
 6. Samsung Galaxy A31 (6GB|128GB) (CTY, BHĐT) Giảm 1,200,000đ

  Samsung Galaxy A31 (6GB|128GB) (CTY, BHĐT)

  5.290.000 ₫6.490.000 ₫
  Hotsale từ 01 - 06/08: Giảm sốc giá chỉ còn 5.290.000đ
 7. Samsung Galaxy A51 (6GB|128GB) (CTY, BHĐT) Giảm 1,700,000đ

  Samsung Galaxy A51 (6GB|128GB) (CTY, BHĐT)

  6.290.000 ₫7.990.000 ₫
  Hotsale từ 01 - 06/08: Giảm sốc giá chỉ còn 6.290.000đ
 8. Samsung Galaxy Note 10 Lite (8GB|128GB) (CTY) Giảm 6,100,000đ

  Samsung Galaxy Note 10 Lite (8GB|128GB) (CTY)

  7.890.000 ₫13.990.000 ₫
  Đặt hàng trước từ 5 - 6/8: Giá chỉ 7.890.000đ
Menu
1800.6018 Gọi miễn phí
Danh mục