Asus

 1. Đặt hàng trước
  Router Wifi 5 Asus RT-AC1200 V2 chuẩn AC1200 (Mobile Gaming)
 2. Đặt hàng trước
  Router Wifi Asus 6 băng tần kép RT-AX53U AX1800
 3. Đặt hàng trước
  Router Asus AURA RGB RT-AX82U Gaming 2 băng tần chuẩn Wifi 6

  Router Asus AURA RGB RT-AX82U Gaming 2 băng tần chuẩn Wifi 6

  Mua ngay 6.050.000 ₫
  Hoặc trả trước605.000 ₫
 4. Đặt hàng trước
  Router Asus Gaming TUF-AX5400 băng tần kép chuẩn Wifi 6

  Router Asus Gaming TUF-AX5400 băng tần kép chuẩn Wifi 6

  Mua ngay 5.400.000 ₫
  Hoặc trả trước540.000 ₫
 5. Đặt hàng trước
  Router Asus Gaming TUF-AX3000 băng tần kép chuẩn Wifi 6

  Router Asus Gaming TUF-AX3000 băng tần kép chuẩn Wifi 6

  Mua ngay 4.680.000 ₫
  Hoặc trả trước468.000 ₫
 6. Đặt hàng trước
  Router WiFi 6 Asus RT-AX1800HP chuẩn AX1800 (Xuyên tường)
 7. Đặt hàng trước
  Router WiFi 5 Asus RT-AC53 chuẩn AC750
 8. Đặt hàng trước
  Router Wifi 4 Asus RT N12 chuẩn N300