iOS 16.4 ‘đặt nền móng’ cho tài khoản tiết kiệm của Apple Cash

Apple đang chuẩn bị phát hành tùy chọn tài khoản tiết kiệm lãi suất cao mới cho người dùng Apple Card, dựa trên mã được tìm thấy trong iOS 16.4 beta. Bản cập nhật đặt nền móng cho tính năng này, được công bố vào tháng 10.

apple cash ios 16.4

Kể từ khi Apple công bố kế hoạch cho một tài khoản tiết kiệm lãi suất cao cho Apple Card, họ đã không cung cấp bất kỳ thông tin bổ sung nào, bao gồm cả thông tin chi tiết về việc ra mắt. iOS 16.4 đặt nền móng cho tính năng này, vì vậy nó có thể có sẵn cùng với bản phát hành iOS 16.4.

Apple Card 1

Mã trong iOS 16.4 có các tham chiếu đến số định tuyến và tài khoản, số dư hiện tại, lãi suất kiếm được, quản lý dữ liệu, tiền có sẵn để rút, v.v.

Apple sẽ khuyến khích khách hàng đăng ký tài khoản tiết kiệm bằng cách cung cấp thông báo “Chuyển số dư Apple Cash của bạn vào tài khoản tiết kiệm của bạn và bắt đầu kiếm lãi ngay hôm nay” và “Bạn có thể chuyển tối đa [số tiền] từ Apple Cash sang tài khoản tiết kiệm của mình trong một giao dịch duy nhất và bắt đầu kiếm lãi ngay hôm nay.

Apple Card 2

Cũng như Thẻ Apple, tài khoản tiết kiệm lãi suất cao sẽ được cung cấp thông qua Goldman Sachs. Chủ sở hữu Thẻ Apple sẽ có thể chọn tham gia gửi Tiền mặt hàng ngày của họ tự động để có thể kiếm lãi.

Apple vẫn chưa cung cấp APR cho tài khoản tiết kiệm sẽ được cung cấp cho chủ sở hữu Thẻ Apple và không có đề cập nào trong mã. Hiện tại cũng chưa có dấu hiệu của tài khoản tiết kiệm trong ứng dụng Wallet.

Tài khoản tiết kiệm và Tiền mặt hàng ngày sẽ có thể được quản lý thông qua ứng dụng Wallet cùng với Thẻ Apple.

Nguồn: MacRumors

Đánh giá bài viết

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.