Hotsale Cuối Tháng – Ưu Đãi Siêu To: Điện thoại giảm đến 1,9 Triệu, Phụ kiện giảm đến 54%. Giao hàng miễn phí 1H.

Từ 25.05 – 31.05: Hotsale Cuối Tháng – Ưu Đãi Siêu To: Điện thoại giảm đến 1,9 Triệu, Phụ kiện giảm đến 54%. Giao hàng miễn phí 1H.

Đánh giá bài viết

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.