Duy nhất 04 – 05.06: Deal sốc nhất tháng 6 iPhone cũ giảm thêm 300K. Giảm thêm 500K khi trade-in. Giảm thêm 600K khi mở thẻ TPBank EVO.

Duy nhất 04 – 05.06: Deal sốc nhất tháng 6 iPhone cũ giảm thêm 300K. Giảm thêm 500K khi trade-in. Giảm thêm 600K khi mở thẻ TPBank EVO.

Đánh giá bài viết

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.