9/4 – 11/4: Mừng Giỗ Tổ – Sale Bùng Nổ.  Điện thoại giảm đến 6.5 triệu. Laptop giảm đến 5.6 triệu. Phụ kiện giảm 10-50%++.

Di Động Việt gửi đến ưu đãi hấp dẫn từ 09.04 – 11.04 dành cho quý khách: Điện thoại đến từ các thương hiệu Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo,… đồng loạt giảm đến 6.5 triệu. Laptop chính hãng Acer, Lenovo, Dell,… cũng giảm đến 5.6 triệu. Cùng trăm deal sốc Phụ kiện công nghệ giảm đến 50%++. Cùng Di Động Việt khám phá ngay nhé!

Thông tin chương trình:

Chi tiết khuyến mãi:

1. iPhone cũ

2. Apple VN/A

9/4 - 11/4: Mừng Giỗ Tổ - Sale Bùng Nổ. Điện thoại giảm đến 6.5 triệu. Laptop giảm đến 5.6 triệu. Phụ kiện giảm 10-50%++. 34

3. Samsung

9/4 - 11/4: Mừng Giỗ Tổ - Sale Bùng Nổ. Điện thoại giảm đến 6.5 triệu. Laptop giảm đến 5.6 triệu. Phụ kiện giảm 10-50%++. 35

4. Xiaomi | Oppo

9/4 - 11/4: Mừng Giỗ Tổ - Sale Bùng Nổ. Điện thoại giảm đến 6.5 triệu. Laptop giảm đến 5.6 triệu. Phụ kiện giảm 10-50%++. 36
9/4 - 11/4: Mừng Giỗ Tổ - Sale Bùng Nổ. Điện thoại giảm đến 6.5 triệu. Laptop giảm đến 5.6 triệu. Phụ kiện giảm 10-50%++. 37

5. Laptop chính hãng

9/4 - 11/4: Mừng Giỗ Tổ - Sale Bùng Nổ. Điện thoại giảm đến 6.5 triệu. Laptop giảm đến 5.6 triệu. Phụ kiện giảm 10-50%++. 38

6. Phụ kiện giảm đến 50%++

9/4 - 11/4: Mừng Giỗ Tổ - Sale Bùng Nổ. Điện thoại giảm đến 6.5 triệu. Laptop giảm đến 5.6 triệu. Phụ kiện giảm 10-50%++. 39
9/4 - 11/4: Mừng Giỗ Tổ - Sale Bùng Nổ. Điện thoại giảm đến 6.5 triệu. Laptop giảm đến 5.6 triệu. Phụ kiện giảm 10-50%++. 40
Đánh giá bài viết

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.